• Wtorek, 30 Maj 2023, imieniny Ferdynanda, Gryzeldy, Zyndrama
 

Projekty EU

 

JA-PE 

  

  Projekt „Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości. JA-PE4”, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Głównym celem projektu „Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości. JA-PE4” jest podniesienie potencjału turystycznego Gminy Jasienica i Miasta Pietwałd, poprzez wzbogacenia ich atrakcyjności turystycznej w drodze uporządkowania  przestrzeni publicznej, stworzenia ścieżek edukacyjnych, miejsc rekreacji i wypoczynku, wdrożenia nowego sposobu wykorzystania zasobów kulturowych i przyrodniczych oraz opracowania i wypromowania nowej oferty dla turystyki weekendowej. Dzięki realizacji projektu powstanie zpakietyzowana oferta turystyczna skierowana do zdecydowanie szerszego kręgu podmiotów ze szczególnym uwzględnieniem, rodziców z dziećmi, grup dzieci w wieku szkolnym i przedszkolny, młodzieży, seniorów, osób ze specjalnymi potrzebami (niepełnosprawnościami ruchowymi, wzrokowymi). Realizacja projektu zdecydowanie podniesie atrakcyjność turystyczną partnerskich gmin pozwalając na efektywniejsze wykorzystanie dla celów wzmożenia ruchu turystycznego posiadanych przez gminy zasobów kulturowych i przyrodniczych, co bezpośrednio przełoży się na zwiększenie ruchu turystycznego w Jasienicy i Pietwałdzie a co za tym idzie w całym regionie przygranicznym. Dla osiągnięcia celów projektu Partnerzy zaplanowali szereg, zróżnicowanych działań z obejmujących zarówno działania inwestycyjne jak i działania miękkie związane z opracowaniem i wypromowaniem nowego produktu turystycznego. W ramach realizacji projektu w obu partnerskich miejscowościach w rejonach skupiających funkcje kulturalno- rekreacyjne powstaną ścieżki dydaktyczne łączące ze sobą walory edukacyjne z zapleczem rekreacyjno-wypoczynkowym.

Partner czeski przewidział w ramach projektu następujące działania:

1. Budowa ścieżki dydaktycznej:

-2 chodniki łączące główne obiekty kultura, użyteczności publicznej, zabytki i muzeum, przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową i wzrokową,

-strefy wypoczynku wyposażone w ławeczki, leżaki odpoczynkowe, kosze na odpadki,

-strefa widokowa - wolnostojąca ławeczka, leżak odpoczynkowy (drewniany) posadowiona wśród starodrzewu z widokiem na łąkę kwietną,

-założenie łąki kwietnej

-owadzie domki, budki dla ptaków i motyli kwietnik

-chodnik sensualny

-tablice edukacyjne (cz-pl,informacyjne) opatrzone kodami QR

2. Uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej

3. Wycieczka edukacyjna dla pl-cz dzieci

Partner wiodący w ramach projektu zaplanował:

1.Powołanie zespołu do spraw opracowania i wdrożenia oferty turystyki weekendowej

2.Budowę ścieżki dydaktycznej:

-uporządkowanie parku przy Kompleksie Kulturalno-sportowym Drzewiarz

-budowa dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych chodnika w Parku, łączącego Park z pozostałymi atrakcjami Kompleksu (zadaszonym miejscem grillowym, placem zabaw, skate parkiem, Budynkiem GOK-u, informacją turystyczną oraz mającą powstać w parku tężnią solankową)

-tablice edukacyjne(pl-cz), budki dla ptaków

-oświetlenie ławeczki, kosze odpadkowe,

-gry zewnętrzne (piłkarzyki betonowe,stół do gry w szachy i chińczyka).

3.Uroczyste otwarcie ścieżki dydaktycznej

4.Promocja oferty turystycznej i wprowadzenie jej na rynek

-wydanie folderu i jego kolportaż w punktach IT

-promocja medialna i internetowa

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.