• Sobota, 18 Maj 2024, imieniny Alicji, Edwina, Eryka
 
strona główna / projekty EU / KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JASIENICA - OSP W MAZAŃCOWICACH

Projekty EU

 

KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W GMINIE JASIENICA - OSP W MAZAŃCOWICACH 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Jasienica- OSP w Mazańcowicach

Opis projektu : Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku OSP w Mazańcowicach wraz z kompleksową termomodernizacją istniejącej kubatury. W ramach projektu wykonane zostaną we wskazanym budynku konieczne prace termo modernizacyjne, w tym:

Izolacja ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą, częściowa wymiana okien na nowe z PCV, montaż instalacji fotowoltaicznych. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez modernizację budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Jasienica. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości powietrza, zredukowana zostanie emisja szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza, a tym samym uzyska się mniejsze zapotrzebowanie

na ciepło oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Cele projektu : Projekt wpisuje się w Działanie 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i sektorze mieszkaniowym SZOOP, którego celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu oraz poprawa konkurencyjności regionalnej gospodarki, poprzez zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w stosunku do energii ze źródeł konwencjonalnych, zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej i sektora mieszkaniowego, a także poprawa jakości powietrza w regionie, poprawa efektywności produkcji i zużycia energii oraz wzrost produkcji i dystrybucji energii z OZE.

Wartość projektu : 5 096 914,18 PLN

Wartość dofinansowania: 227 918,06 PLN

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.