• Sobota, 18 Maj 2024, imieniny Alicji, Edwina, Eryka
 
strona główna / projekty EU / DNI KULTURY REGIONALNEJ

Projekty EU

 

DNI KULTURY REGIONALNEJ 

 

 

Projekt „Dni Kultury Regionalnej ” (nr rejestracyjny projektu CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0000683) jest dofinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A
Republika Czeska – Polska

 

Partner wiodący: Gmina Jasienica

Partner projektu: Město Petřvald

 

Cel projektu: Głównym celem projektu "Dni Kultury Regionalnej" jest intensyfikacja współpracy i komunikacji pomiędzy społecznościami polsko-czeskiego pogranicza, w szczególności pobudzenie współpracy pomiędzy organizacjami niepublicznymi w oparciu o propagowanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów i kultury regionalnej.

Poprzez założone w projekcie działania Partnerzy planują osiągnąć:

- zaktywizowanie lokalnych środowisk oraz organizacji społecznych i stowarzyszeń a także mieszkańców pogranicznych terenów,

- umocnienie i rozwój transgranicznej współpracy przede wszystkim w dziedzinie kultury, tradycji, zwyczaju oraz budowy kapitału społecznego,

- lepsze poznanie lokalnych odmienności w tradycji i kulturze partnerskich społeczności,

- promowanie współpracy transgranicznej oraz przede wszystkim jej pozytywnych materialnych i niematerialnych efektów poprzez kultywowania tradycji, zwyczaju, rzemiosła i ogólnie pojętej kultury Śląska Cieszyńskiego.

Działania projektu: Dla osiągniecia celów projektu Partnerzy zaplanowali szereg, zróżnicowanych działań mających przyczynić się do masowego zaangażowania społeczności pogranicza w jego realizację:

1.            Warsztaty ceramiczne plenerowe.

Śląsk Cieszyński ma swoją ceramiczną tradycję, którą to wnioskodawca pragnie przybliżyć polsko-czeskim uczestnikom 4 dniowych warsztatów. W czasie warsztatów uczestnicy poznają tradycyjne ,metody wyrabiania, wypału i zdobienia naczyń ceramicznych. Organizacja ?Dnia Kultury Regionalnej w Rudzicy?

 

2.            Impreza plenerowa ?Dzień Kultury Regionalnej w Rudzicy? stworzy idealną możliwość zaprezentowania szerokiej publiczności kultury i tradycji Śląska Cieszyńskiego od prezentacji strojów i tradycyjnych pieśni, poprzez prezentację obyczajów i rzemiosła skończywszy na wykorzystaniu tradycyjnych wzorów w nowoczesnych technika zdobniczych. Imprezie będzie towarzyszyła wystawa prac wykonanych podczas plenerowych warsztatów ceramicznych.

3.            Organizacja Transgranicznych Dni Mazańcowic. Kolejnym istotnym elementem intensyfikacji współpracy Partnerów oraz integracji i aktywizacji społeczności lokalnych będzie organizacja Transgranicznych Dni Mazańcowic.

4.            Organizacja Koncertu Orkiestr Dętych w Międzyrzeczu Dolnym.

Ochotnicze Straże Pożarne na polsko-czeskim pograniczu od pokoleń stawią nośnik tradycji Jednym z przejawów działalności OSP jest ich rola w tworzeniu lokalnej kultury poprzez działania Orkiestr dętych. Tradycja muzyki dętej jest równie popularna na całym Śląsku Cieszyńskim o ile po polskiej stronie granicy przejawia się głównie działalności orkiestr przy lokalnych OSP to po czeskiej stronie granicy skupiła się w twórczości niezwykle popularnych czeskich dechovek. 

5.            Organizacja wystawy wraz z konferencją podsumowującą realizację projektu

Działania projektu zamknie konferencja podsumowująca realizacje projektu połączona z wystawą.

Opis działań realizowanych przez czeskiego Partnera w załączniku nr 11.

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.