• Sobota, 18 Maj 2024, imieniny Alicji, Edwina, Eryka
 
strona główna / projekty EU / ŻYCIE I PRACA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM W DOBIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJ

Projekty EU

 

ŻYCIE I PRACA NA ŚLĄSKU CIESZYŃSKIM W DOBIE REWOLUCJI PRZEMYSŁOWEJLogo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Interreg V-A Republika Czeska – Polska

PL | Tytuł projektu: Życie i praca na Śląsku Cieszyńskim w dobie rewolucji przemysłowej

Cel projektu: Wspieranie rozwoju turystyki i odpowiedzalności Śląska Cieszyńskiego poprzez stworzenie rekreacyjnej i edukacyjnej transgranicznej trasy turystycznej „Śladami rewolucji przemysłowej” z 4 ekspozycjami i zapleczem dla turystówLogotyp programu.

Działania projektu:

Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_0001863

1. stworzenie transgranicznych ekspozycji i zaplecza dla turystów w:

- nowym centrum Ogrody Tradycji w Jasienicy (PL)

- wyremontowanym gospodarstwie nr 78 w Nýdku (CZ)

- zrewitalizowanym obiekcie z piecami do wypalania wapna w Vendryni (CZ)

- zmodernizowanym gminnym ośrodku kultury w Goleszowie (PL)

2. stworzenie i promocja wspólnego produktu turystycznego - gry geolokacyjnej „Śladami rewolucji przemysłowej” łączącej 4 ekspozycje

Partnerzy projektu: Jasienica ( www.jasienica.pl ), Nýdek ( www.nydek.cz ),

                                Vendryně ( www.vendryne.cz ), Goleszów ( www.goleszow.pl )

Projekt  jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

 

CZ |  Název projektu: Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce

Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_0001863

Cil projektu: Podpořit rozvoj cestovnίho ruchu a návštĕvnosti Tĕšίnského Slezska vytvořenim zážitkové a poznávacί přeshraničnί turistiské trasy „Po stopách průmyslové revoluce” se 4 expozicemi a zázemim pro návštĕvnίky.

Projektové aktivity:

1. vytvoření přeshraničních expozic a zázemí pro turisty v/ve:

- novém centru Zahrada tradic v Jasienici (PL)

- zrekonstruované usedlosti čp. 78 v Nýdku (CZ)

- revitalizovaném areálu vápenných pecí ve Vendryni (CZ)

- zmodernizovaném obecním středisku kultury v Goleszowie (PL)

2. vytvoření a propagace společného turistického produktu – geolokační hry „Po stopách průmyslové revoluce“, propojující 4 expozice

Partneři projektu: Jasienica ( www.jasienica.pl ), Nýdek ( www.nydek.cz ),

                             Vendryně ( www.vendryne.cz ), Goleszów (www.goleszow.pl)

Budżet: 895 322,55 EUR | Rozpočet: 895 322,55 EUR

Projekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.