• Wtorek, 16 Sierpień 2022, imieniny Joachima, Nory, Stefana
 
strona główna / aktualności / GRATULACJE ZA ABSOLUTORIUM

Aktualności

2022-06-30

GRATULACJE ZA ABSOLUTORIUMJednogłośnie radni udzielili wójtowi Januszowi Pierzynie absolutorium za pracę Gminy i podległych mu jednostek w 2021 r. Nagrodzili go brawami i gratulacjami.

Omówienie Raportu o stanie gminy oraz udzielenie absolutorium za 2021 r. były najważniejszymi punktami sesji Rady Gminy Jasienica, jaka odbyła się we wtorek 14 czerwca na sali Drzewiarza. – Prezentuję raport po raz czwarty, aby każdy mieszkaniec naszej gminy miał obraz tego, co się działo i co udało się wypracować w minionym roku. Zachęcam, aby zapoznać się z nim i wyrobić sobie zdanie. I brać udział w dyskusji, gdy mówimy o sprawach gminy. Dlatego budujemy nową, obszerną salę sesyjną, aby każdy mieszkaniec miał możliwość wypowiedzieć się w sprawach ważnych dla naszej gminy – mówił wójt. I dodawał: – Dokument jest obszerny, ale trzeba mieć świadomość, że to nie wszystko, że działań Gminy i podległych Wójtowi jednostek było dużo więcej. Chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, że życie naszej społeczności jest tak bogate – mówił Janusz Pierzyna.

Z dokumentem w ręku omówił on kolejne punkty Raportu o stanie gminy Jasienica. Zwrócił m.in. uwagę, jak rokrocznie rośnie wielkość budżetu, osiągając w ub. roku 164 mln zł. – Mamy imponujące możliwości inwestycyjne, a to dzięki Strefie, bo kilka lat temu zadbaliśmy, aby coś takiego stworzyć i aby służyło nam do generowania znacznych dodatkowych dochodów – wyjaśniał. Dodał, że drugim źródłem dodatkowych wpływów do budżetu Gminy na potrzebne rozwojowe inwestycje były w ub. roku środki z funduszów zewnętrznych. – Widać, jak wiele ich było, co świadczy o tym, że potrafimy o nie zabiegać – dodawał.

Wójt podkreślał, że jak w każdym podsumowaniu, należy też zastanowić się nad kolejnym okresem, a więc nad obecnym rokiem. – Już widać, że to bardzo trudny czas. Mamy galopujący wzrost cen, więc będziemy mogli wykonać dużo mniej niż do tej pory. Czekają nas poważne wyzwania, ale miejmy nadzieję je zrealizować – zapowiadał Janusz Pierzyna.

Radni jednogłośnie przyjęli raport Wójta Gminy Jasienica, zatwierdzili też w ten sam sposób sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 r. Jego pracę nagrodzili brawami i złożyli gratulacje. Janusz Pierzyna podziękował za udzielone wsparcie i docenienie jego pracy.

Wcześniej na sesji na wniosek wójta radni przyjęli plan zagospodarowania przestrzennego dla Mazańcowic. Wójt zaznaczył, że to drugie co do wielkości sołectwo w gminie Jasienica, pojawiło się więc bardzo wiele uwag. Mimo starań ze strony Gminy Jasienica, ok. czterdziestu uwag mieszkańców nie udało się uwzględnić. Swoje zastrzeżenia wniosło przede wszystkim Ministerstwo Rolnictwa, kwestionując zamiar przekształcenia wybranych gruntów rolniczych. – W interesie Gminy leży, aby mieszkańcy się bogacili, a zmiana charakteru gruntów na budowlane czy produkcyjno-usługowe podnosi ich wartość i tym samym powiększa możliwości rozwoju całej naszej gminy. Wielokrotnie przekonywaliśmy opiniujące instytucje do uwzględnienia wniosków naszych i naszych mieszkańców, ale nie zawsze się to udawało. Uchwalamy plan, aby większości mieszkańców sołectwa nie blokować dłużej możliwości dysponowania swoimi działkami – wyjaśniał wójt.

To już dziesiąte z czternastu sołectw, dla którego został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Wcześniej uchwalono plany dla Łazów, Bielowicka, Wieszcząt, Roztropic, Rudzicy, Iłownicy, Landeka, Bierów, a ostatnio również dla Międzyrzecza Dolnego. Radna Beata Łącz reprezentująca Mazańcowice w imieniu mieszkańców sołectwa podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do uchwalenia planu.

Wójt podziękował organizatorom i uczestnikom imprez, jakie w ostatnich tygodniach odbyły się na terenie naszej gminy: MojFestu na Drzewiarzu, Święta Stracha Polnego w Rudzicy i dwudniowego festynu w Mazańcowicach. – To cieszy, że znów możemy się spotykać, bezpośrednio rozmawiać ze sobą i wspólnie bawić – mówił Janusz Pierzyna.

Janusz Pierzyna poinformował także, że w ostatnich tygodniach zostały rozstrzygnięte przetargi na roboty drogowe w tym sezonie. I tak remonty cząstkowe w sołectwach Bielowicko, Biery, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Łazy, Roztropice, Świętoszówka i Wieszczęta kosztować będą 165 066 zł, zaś w sołectwach Landek, Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i Rudzica – 167 034 zł. Z kolei koszt remontów dróg w sołectwach Bielowicko, Grodziec, Iłownica, Jasienica, Landek, Łazy, Roztropice, Świętoszówka i Wieszczęta wyniesie 639 150,24 zł, a w sołectwach Mazańcowice, Międzyrzecze Dolne, Międzyrzecze Górne i Rudzica – 1 332 642,45 zł.

Radni zagłosowali też za propozycjami wójta zmian w tegorocznym budżecie Gminy. I tak dołożono 160 tys. zł do zakupu wyposażenia powstającej nowej sali sesyjnej i rozbudowywanego Urzędu Gminy, m.in. na elektroniczne wyświetlacze, informacje elektroniczne, monitory i nagłośnienie. Dołożono również środki na pomoc dla Policji. I tak do wcześniejszych 40 tys. na zakup radiowozu dla Komisariatu w Jasienicy dołożono 5 tys. zł, do 25 tys. na zakup wozów służbowych przez Miejską Komendę Policji w Bielsku-Białej – 10 tys. zł, zaś na urządzenia teleinformatyczne przydzielono 10 tys. zł.

Dofinansowano również zakup samochodu pożarniczego dla OSP Grodziec kwotą 300 tys. zł, z czego 250 tys. zł pochodzi ze środków Województwa Śląskiego. Całość zakupu będzie kosztować 900 tys. zł. Na samochód pożarniczy dla OSP Jasienica przeznaczono z kolei 208,3 mln zł, w tym wypadku całość kosztów ma wynieść 1,2 mln zł. Dla zbilansowania wydatków gminnej gospodarki odpadami komunalnymi przekazano też 500 tys. zł.

 
  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.