• Wtorek, 16 Sierpień 2022, imieniny Joachima, Nory, Stefana
 
strona główna / aktualności / PROGRAM „ŚWIETLICA – DZIECI – PRACA”

Aktualności

2014-02-20

PROGRAM „ŚWIETLICA – DZIECI – PRACA”Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił kolejną edycję Konkursu ofert podmiotów uprawnionych na dofinansowanie zadań w Programie ..Świetlica - Dzieci - Praca" na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w lalach 2011-2015. O dotacje w konkursie mogą ubiegać się gminy oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.). które prowadzą placówkę wsparcia dziennego (świetlicę, ognisko wychowawcze, klub młodzieżowy) na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.. poz. 135 z późn. zm.). W bieżącym roku dotację Ministra Pracy i Polityki Społecznej może otrzymać 20 projektów, które zostaną uznane za najlepsze w kraju. Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu wynosi 40 000,00 złotych. Oferty wraz z wymaganą dokumentacją zainteresowane podmioty mogą składać w terminie do dnia 21 marca 2014 roku, w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem Konkurs ..Świetlica Dzieci Praca", w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (40-142), przy ulicy Modelarskiej 10. I piętro, pok. III lub nadesłać pocztą we wskazanym terminie na adres ROPS. Więcej informacji oraz wymagane formularze są dostępne na stronach internetowych www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2014/ oraz www.rops-katowice.pl w zakładce Konkursy.

 
  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.