• Poniedziałek, 15 Lipiec 2024, imieniny Henryka, Igi, Włodzimierza
 
strona główna / aktualności / WALNE ZGROMADZENIE SWiWR OLZA W JASIENICY

Aktualności

2014-03-14

WALNE ZGROMADZENIE SWiWR OLZA W JASIENICYW piątek, 14 marca, w Sali widowiskowej Kompleksu Sportowo - Kulturalno - Rekreacyjnego „Drzewiarz” w Jasienicy odbyło się 54 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza”. Przybyłych na obrady burmistrzów i wójtów gmin należących do Stowarzyszenia, przywitał i porządek obrad przedstawił Prezes Zarządu SRiWR „Olza” - Wójt Gminy Jasienica Janusz Pierzyna. Jednym z najważniejszych punktów obrad Zgromadzenia było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu działania Stowarzyszenia oraz Planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok. Dyrektor Biura „Olzy” Bogdan Kasperek przedstawił cele działalności Stowarzyszenia i Euroregionu Śląsk Cieszyński. Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” wspiera rozwój lokalny i regionalny na terenach Gmin i powiatów członkowskich przez m.in. poszukiwanie nowych możliwości rozwoju gospodarczego i zatrudnienia mieszkańców, upowszechnianie korzystnego wizerunku regionu, działalność edukacyjną oraz kulturalną i sportową dla popularyzacji wartości budujących tożsamość regionalną mieszkańców, działalność z obszaru turystyki, w szczególności tworzenie i promocję ponadlokalnych produktów turystycznych. Ważną działalnością Stowarzyszenia jest koordynowanie pomocy ze środków pozabudżetowych dla członków Stowarzyszenia, w tym pomocy zagranicznej, a także inicjowanie, realizowanie i koordynowanie polsko-czeskiej współpracy trans granicznej w ramach Euroregionu Śląsk Cieszyński - Tesinske Slezko. Wśród zadań na 2014 rok znalazły się m.in. kontynuacja i rozwój polsko-czeskiego projektu INFOREG, kontynuacja i rozwój projektu Euroregionalnego Centrum Informacji Europejskiej i realizacja programu INFOTUR, utrzymanie trwałości mikroprojektu własnego „Chcemy, abyście o Nas wiedzieli! Euroregion Śląsk Cieszyński - Tesinske Slezko szkołą integracji europejskiej” w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz realizacja innych projektów. W trakcie Zgromadzenia odbyło się także spotkanie dla przedstawicieli wszystkich Punktów Informacji Turystycznej uczestniczących we wdrażaniu projektu „Śląski System Informacji Turystycznej”. Założenia projektu i jego realizację omówiła Dyrektor Śląskiej Organizacji Turystycznej Agnieszka Sikorska, która razem z Prezesem „Olzy” Januszem Pierzyną wręczyła okolicznościowe podziękowania osobom zaangażowanym w projekt
 

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.