• Poniedziałek, 28 Listopad 2022, imieniny Jakuba, Stefana, Romy
 
strona główna / aktualności / GMINA JASIENICA ZROBIŁA KOLEJNY KROK W STRONĘ POWSTANIA STREFY EKONOMICZNEJ

Aktualności

2013-09-19

GMINA JASIENICA ZROBIŁA KOLEJNY KROK W STRONĘ POWSTANIA STREFY EKONOMICZNEJ 

 

W ostatnich dniach Śląski Urząd Marszałkowski poinformował o pomyślnej dla Gminy Jasienica weryfikacji i pozytywnej ocenie wniosku złożonego przez Wójta Gminy Jasienica w sprawie „Kompleksowego uzbrojenia terenu przeznaczonego pod działalność gospodarczą w Międzyrzeczu Dolnym w gminie Jasienica”. Tym samym aż 85% kosztów inwestycji (ponad 23 miliony złotych) trafi do gminnej kasy z przeznaczeniem na tą unikalną w skali kraju inwestycję. Ocena merytoryczna-techniczna wniosku, dokonana została przez Komisję Oceny Projektów, stanowiącą zespół ekspertów z dziedziny wsparcia pośredniego przedsiębiorstw, transferu technologii i innowacji. W wyniku tej oceny projekt Gminy Jasienica uzyskał pozytywną ocenę, tj.32,10 pkt. co stanowi 80,25% maksymalnej ilości punktów. Biorąc pod uwagę ocenę Komisji, Zarząd Województwa Śląskiego wybrał wniosek Gminy Jasienica do dofinansowania i przekazał go do Referatu ds. kontraktacji projektów celem podpisania umowy o dofinansowanie. Projekt Będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; Poddziałanie 1.1.1. „Infrastruktura rozwoju gospodarczego”.

Jasienicka Niskoemisyjna Strefa Przemysłowa to pomysł Wójta Jasienicy, Janusza Pierzyny, który od kilkunastu miesięcy czyni starania, aby doprowadzić do powstania w gminie miejsca przyjaznego dla inwestorów i rozwoju działalności gospodarczej. Podmioty działające w Strefie zasilą w przyszłości budżet Gminy a mieszkańcom stworzą nowe miejsca pracy. „Stoję na stanowisku, że w czasie kryzysu musimy inwestować a nie sprzedawać majątek Gminy, stąd pomysł powstania Niskoemisyjnej Strefy Ekonomicznej, który doczekał się zresztą wielu pozytywnych opinii ze strony specjalistów”  mówi Janusz Pierzyna.

W roku 2007, za sumę 1 mln 300 tyś. złotych, Gmina Jasienica kupiła 71ha gruntów w Międzyrzeczu Dolnym. Trzy lata później zostało uchwalone „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Jasienica” a w 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Jasienica zmieniono fragment miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Międzyrzecza Dolnego. Po procesie restrukturyzacji wartość zakupionego terenu szacuje się, na dzień dzisiejszy, na kwotę 70 mln złotych, zatem majątek Gminy stale się powiększa. Po opracowaniu planu zagospodarowania, został złożony wniosek do Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie kompleksowego uzbrojenia terenu. Całość prac dotyczących uzbrojenia terenu w Międzyrzeczu Dolnym została określona na kwotę ponad 27 milionów złotych.

Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytetu: I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość, Gmina Jasienica wystąpiła o ponad 23 miliony, z własnych środków dołoży 4 miliony. Wysokość kwoty dofinansowania świadczy o rozmachu inwestycji planowanej w Gminie Jasienica. „Dla mnie to jeden z najradośniejszych dni w mojej pracy. Cieszy również fakt, że wbrew pojawiającym się, co jakiś czas, informacjom o nierealności pomysłu, staje się on, po decyzji Zarządu Województwa Śląskiego, możliwy do zrealizowania” -   mówi Wójt Janusz Pierzyna i zapowiada wytężoną pracę nad realizacją inwestycji.

 
  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.