• Czwartek, 30 Marzec 2023, imieniny Amelii, Dobromira, Leonarda
 
strona główna / organizacje pozarządowe / NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJ

Organizacje pozarządowe

2021-02-08 - 2021-02-16

NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWEJWójt Gminy Jasienica ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej do opiniowania ofert w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Jasienica w 2021 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.


Na podstawie art, 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały NR XX/291/20 Rady Gminy Jasienica z dnia 1 października 2020 roku w sprawie Programu współpracy Gminy Jasienica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust, 3 cytowanej wyżej ustawy mogą zgłaszać osoby do udziału w pracach komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert.


Kandydatury na członków komisji konkursowej mogą składać organizacje pozarządowe nie biorące udziału w konkursie, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o naborze do dnia 16 lutego 2021r. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica, drogą pocztową na adres 43-385 Jasienica 159 lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: sekretariat@jasienica.pl.

O terminie złożenia formularza zgłoszeniowego decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Jasienica.

 

Ogłoszenie

Formularz Zgłoszeniowy

Klauzula Informacyjna

 

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.