• Czwartek, 30 Czerwiec 2022, imieniny Arnolda, Emiliany, Lucyny
 
strona główna / organizacje pozarządowe / SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI

Organizacje pozarządowe

2014-10-27 - 2014-10-12

SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI 

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – SZKOLENIE Z ZAKRESU PRZEKAZYWANIA I ROZLICZANIA DOTACJI W TRYBIE USTAWY
O DZIAŁALNOŚCI POZYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE
 
 
Wójt Gminy Jasienica serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie funkcjonujących na terenie Gminy Jasienica na bezpłatne szkolenie, które odbędzie się w dniu 8 października br. o godz.17.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jasienica.
 
Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński , wykładowca akademicki, doświadczony szkoleniowiec, autor książki „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. Powołany przez Ministra Rozwoju Regionalnego na eksperta do oceny projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013. Uczestniczy w ocenie projektów składanych w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Zajmuje się zagadnieniami współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. Pracował w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 
Program szkolenia obejmować będzie następujące zagadnienia:
·          Przygotowanie oferty realizacji zadania publicznego,
·          Analiza ogłoszenia konkursowego,
·          Przygotowanie części merytorycznej i budżetu zadania publicznego,
·          Elementy umowy realizacji zadania,
·          Zasady przekazywania dotacji: jednorazowy przelew i transze w ramach zadania – terminy,
·          Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem,
·          Przesunięcia między pozycjami kosztorysu i aneksy do umowy,
·          Obowiązki informacyjne organizacji korzystającej z dotacji,
·           Ponoszenie wydatków zgodnie z okresem realizacji zadania – ważne zmiany,
·          Rozliczenie środków: dokumentowanie wkładu własnego osobowego – przykłady dokumentów,
·          Niewykorzystanie dotacji i wkładu własnego – zapisy umowy a rozliczenie środków,
·          Prowadzenie dokumentacji księgowo-finansowej – dokumentowanie poniesionych wydatków, rozliczenie odsetek, zasady opisu faktur,
·          W jakich przypadkach należy rozwiązać umowę – konsekwencje dla organizacji realizującej zadanie,
·          Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego – rozliczenie środków,
·          Projekt nowego rozporządzenie w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania, zmiany w stosunku do dotychczasowych dokumentów.
·          Małe granty.
 
Ze względów organizacyjnych osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia    i złożenie w terminie do dnia 6 października br. na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Jasienica, 43-385 Jasienica 159 lub przesłanie na adres mailowy katarzyna.furnari@jasienica.pl  
 
 

 

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.