• Sobota, 20 Kwiecień 2024, imieniny Agnieszki, Amalii, Czecha
 
strona główna / projekty EU

Projekty EU

Zakup modułowego podestu do tańca/występów na potrzeby rozwoju rekreacji, kultury i turystyki kulturalnej w Gminie Jasienica.

Głównym celem projektu jest wykorzystanie wspólnego potencjału dziedzictwa kulturowego Śląska Cieszyńskiego w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej i odwiedzalności tego regionu co będzie miało pozytywny wpływ na rynek pracy i ogólny rozwój pogranicza.

Wspieranie rozwoju turystyki i odpowiedzalności Śląska Cieszyńskiego poprzez stworzenie rekreacyjnej i edukacyjnej transgranicznej trasy turystycznej „Śladami rewolucji przemysłowej” z 4 ekspozycjami i zapleczem dla turystówLogotyp programu.

Partnerskie miejscowości postawiły sobie podniesienie potencjału turystycznego Gminy Jasienica i Miasta Petřvald, poprzez wzbogacenie ich atrakcyjności turystycznej w drodze utworzenia nowych miejsc rekreacji i wypoczynku.

Termomodernizacja wraz z OZE budynku GOK w Bierach, celem redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.
Gmina Jasienica w ramach realizacji projektu grantowego „ZDALNA SZKOŁA” zakupiła 36 sztuk laptopów marki HP dla 36 uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Jasienica.
Gmina Jasienica w ramach realizacji projektu grantowego „Zdalna szkoła +” zakupiła 49 sztuk laptopów marki HP dla 49 uczniów szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Jasienica.
Termomodernizacja wraz z OZE budynku ZS w Wieszczętach, celem redukcji niskiej emisji na terenie Gminy Jasienica.
Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku należącego do Gminy Jasienica – Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieszczętach.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jasienicy otrzymała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, na realizację projektu „Jasienica z Przewodnikiem- promowanie i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego i akwakultury obszaru LSR oraz promocja potencjału turystycznego Bielskiej Krainy (publikacja mapy i folderu, organizacja wydarzenia kulturalnego)”.
Głównym celem projektu jest stworzenie bazy infrastrukturalnej służącej rozwojowi współpracy transgranicznej i integracji najmłodszych mieszkańców polsko-czeskiego pogranicza.
Projekt „Turystyczna Kooperacja. Wzmocnienie potencjału turystycznego partnerskich miejscowości. JA-PE4”, dofinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy-budynku należącego do Gminy Jasienica.

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku OSP w Mazańcowicach wraz z kompleksową termomodernizacją istniejącej kubatury.
  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.