• Środa, 19 Czerwiec 2024, imieniny Gerwazego, Protazego, Sylwii
 
strona główna / Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Ośrodek Kultury

Rys historyczny
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy został utworzony na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Jasienicy nr XV/55/80 z dnia 29 kwietnia 1980 r. Działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991r. O organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 1997r. Nr110, poz. 721 z późniejszymi zmianami). Aktualnie Jasienica jest siedzibą najrozleglejszej gminy w województwie śląskim obejmującą swym zasięgiem administracyjnym 14 sołectw. Całokształtem życia kulturalnego w Gminie Jasienica kieruje Gminny Ośrodek Kultury (GOK), który przez szereg lat miał swoją siedzibę w Rudzicy, a aktualnie mieści się w Urzędzie Gminy w Jasienicy gdzie od 29 grudnia 1992 zarządza salą widowiskową oraz posiada salę zajęciową i biuro. Kolejnymi dyrektorami GOK-u od czasu powołania gminy byli: Wiesław Nikiel z Iłownicy, Andrzej Słowik z Bielska-Białej, Joanna Edelman z Bielska-Białej, Helena Malchar z Rudzicy, Czesław Kowalski z Bielska-Białej, Olga Mendrek z Jasienicy , Urszula Kuzin z Bielska-Białej, Mariusz Wysłych z Jasienicy a aktualnie obowiązki dyrektora pełni Pani Agnieszka Bronowska.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
Ze względu na konieczność sprostania potrzebom kulturalnym mieszkańców Gminy Jasienica , Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania w trzech czynnie działających filiach: w Rudzicy, Międzyrzeczu Górnym i w Bierach. Obok działalności związanej z organizacją czasu wolnego mieszkańców instytucja ta, zajmuje się upowszechnianiem i promowaniem kultury lokalnej w kraju i za granicą. Ośrodek organizuje liczne koncerty, wystawy, imprezy artystyczne, festyny, imprezy kulturalno-rozrywkowe, patronuje lokalnym twórcą i zespołom oraz prowadzi działalność wydawniczą. Szczególną troską GOK-u jest kultywowanie regionalnych tradycji i zachowanie wartości ludowych. Kształtowanie potrzeb, organizacja aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz wymiana osiągnięć i współpraca z innymi ośrodkami kultury ma na celu zintegrowanie środowiska i pobudzenie życia kulturalnego gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy

  • MONITOR POLSKI
  • DZIENNIK USTAW
  • logo Powiat Bielski
  • logo Śląskie. Pozytywna energia
  • logo Lokalna grupa rybacka Bielska Kraina
  • logo Związek Powiatów Polskich
  • logo OLZA Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej
  • logo Euroregion Śląsk Cieszyński
  • logo LGD Ziemia Bielska
 
Niniejsza strona internetowa może używać technologii cookie głównie w celach zapewnienia prawidłowego działania, ale także m.in. w celach statystycznych i reklamowych. Akceptacja przyjmowania plików cookie może zostać odwołana za pomocą ustawień przeglądarki. Możliwe jest również sprawdzenie obecności i przeglądanie zawartości plików cookie.